Strona startowa
O programie
Wykładowcy
Artykuły i Galeria
co,gdzie,kiedy
WAŻNE INFORMACJE
Leksykon wiedzy
nasze osiągnięcia
Kontakt ......................................................................................................................
Listy gratulacyjne od:
-  11. V.2007  Zbigniew Dąbkowski -Przewodniczący RM Olsztyn
-23.VII.          Elżbieta Orłowska -Rzecznik TPD w Olsztynie

-19.II.2008     Elżbieta Orłowska -Rzecznik TPD w Olsztynie
-13. V.           Zbigniew Dąbkowski- Przewodniczący RM Olsztyn
-11.VI.           Beata Bublewicz   -Poseł na Sejm
-27.VIII.        Beata Bublewicz  -Poseł na Sejm

-10.VI.2009    Barbara Rzepnicka-Dyr. SP Nr 1
-10.VI.           Barbara Rapińczuk-Dyr. SMS
-10.VI.           Iwona Jasińska       -Dyr. SP Nr 2
-10.VI.           Teresa Taradejna    -Dyr . PSM

-25.V.2010    Stanisław Trociuk -Z-ca Rzecznika Praw               Obywatelskich
-27.V.            Marek Michalak   -Rzecznik Praw Dziecka
-28.V.            Grażyna Hołoeńko-Rożnniecka -Dyr. ZSME
-28.V.           Anna Błaszkowska-Dyr. SP Nr 10

15.  I.2011     Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
-25.V.            Marek Michalak   -Rzecznik Praw Dziecka
-31.V.            Mirosław Pampuch-Starosta Olsztyński
-31.V.            Helena Rusiecka -Dyrektor Gen.Olsztyńskiej 
                                                   Szkoły Wyższej
-31.V.            Andrzej Górzyński-Komendant Miejski
                                                     Państwowej Straży Pożarnej
-31. V.           Jan Karetko ,Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
                                                   Lasów Państwowych
-24.VI            Marek Marcinkowski-Dyrektor Miejskiego Ośrodka
                                                        Kultury
-31.V.            Barbara Bogacz         -Dyr. SP Nr 15
-31.V.            P.M. Nr39

-    I.2012     Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
-3.V.             Kombatanci Koła "Zatorze"
-4.V.            Andrzej Górzyński -Komendant Miejski 
                                                     Państwowej Straży Pożarnej
-21.VI.         Grażyna Grzegorzewska -Dyr. SP w Biesalu
-21.VI.         Iwona Sędrowska     -Dyr. SP Nr 3
-21.VI.         Zofia Bogacz            -Dyr. SP Nr 15
-21.VI.         Izabela Jałyńska        -Dyr. P.M. Nr 19
-24.VI.         Marek Marcinkowski-Dyrektor Miejskiego Ośrodka
                                                        Kultury
- 12.XII.        Anna Wasilewska -Zarząd Województwa W-M

-  I.2013       WOŚP
-20.III.         Krzysztof Szerkus, Terenowy Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku
-16.V.         Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 -28.V.        Wiesława Przybysz-Dyrektor ROPS Urzędu Marszałkowskiego Woj. Warmińsko-Mazurskiego
-25.VI.         Prof Tadeusz Iwiński- Poseł Ziemii W-M
                      Izabela Jałyńska-Dyrektor PM Nr 19
                      Monika Lewicka-Dyrektor Przedszkola "Promyczek"
                      Grażyna Grzegorzewska-Dyrektor SP w Biesalu
                      Wychowawcy PM Nr 39
-11.X.            Marek Marcinkowski,Dyrektor MOK w Olsztynie
-14.X.            Krzysztof Więckiewicz,
                       Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

                                           2014
-21 stycznia   -Bronisław Komorowski,Prezydent  Rzeczypospolitej Polskiej
                         UNO -Dobrą Praktyką
https://www.google.pl/url?url=https://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/witrynaobywatelska/3170/projekty/146/opis_uno.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CD0QFjAJOBRqFQoTCPry18z2pccCFWedcgodmPIAbQ&usg=AFQjCNF2AG-NIcfYHXLWHid6b4HBe85XUA

http://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-komorowskiego/witryna-obywatelska/witryna-obywatelska     /projekt,146.html          

  
      


-4 marca             Władysław Kosiniak-Kamysz
                            Minister Pracy i Polityki Społecznej
28 marca            Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
-15 maja             Prof. dr hab. Tadeusz Iwiński, Poseł Ziemii W-M
-4 czerwca          Andrzej Kowalczyk,
                              Dyrektor Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Olsztynie
-4 czerwca           Tadeusz Pampuch, Prezes Zarżadu W-M Okręgu
                             Ligi Ochrony Przyrody
-22 sierpnia          Minister Marek Michalak,
                             Rzecznik Praw Dziecka
-23 sierpnia       W-M Sejmik Osób Niepełnosprawnych
-7 pazdziernika -Pan WładysławKosiniak-Kamysz
                                       Minister Pracy i Polityki Społecznej

                        2015
-8 stycznia    Tadeusz Pampuch Prezes Zarządu W-M Okręgu Ligi Ochrony Przyrody
-9 lutego       Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka
-11 marca    Dr Jolanta Nowosielska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im Korczaka
-16 maja       Tadeusz Milewski, Prezes Warmińsko-Mazurskiego
                        Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
-10 czerwca   Władysław kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej
-10 czerwca   Tadeusz Pampuch, Prezes W-M Okręgu Ligi Ochrony Przyrody
-9września   Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej
-24 czerwca   Jadwiga Marszałek, Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 24
-9 września    Marian Stempniak, Dyrektor Samodzielnego Publicznego
                            Zakładu Opieki Zdrowotnej
                            Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
                            z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
                            w Olsztynie
-10 września Płk.dr hab. Ryszard Sobierajski, Prezes Zarządu Głównego
                            Związku Kombatantów RP
-13 pażdziernika  Marek Marcinkowski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
-16 pażdziernika Minister Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka
-27 pażdziernika Centrum Informacji o Euro
                            Narodowego Banku Polskiego

               2016
-10 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
-23 marca Pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka
-21 maja   Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
-24 maja  Pan Płk dr hab. Ryszard Sobierajski, Prezes zarządu Głównego Związku Kombatantów RP
-3 czerwca Pani Monika Falej, Wiceprezes Związku Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
-8 czerwca Pani Anna Lejk, Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie
-28 lipca    Pan Dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
-22 września Pani Prof. Halina Romanowska-Łakomy
-9 listopada Pani Barbara Zinkiewicz, Dyrektor PM Nr 1 w Olsztynie
-18 listopada Pani Monika Lewicka, Dyrektor Szkoły Podstawowej "Piątka" w Olsztynie
             2017
-20 lutego ,Dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
-20 marca , Stowarzyszenie Pasjonatów Militariów "Militarny Olsztyn"
-24 marca , Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
-5 kwietnia, Przedszkole Nr 1 w Olsztynie
-5 kwietnia, Przedszkole Nr 39 w Olsztynie
-20 maja ,Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
-30 czerwca, Tadeusz Pampuch, prezes Zarządu W-M Okręgu Ligi Ochrony Przyrody
                      Złota Odznaka "Za zasługi dla LOP"
-20 września, Stefan Migus, Prezes olsztyńskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce
-2 listopada    Minister Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka
-9 listopada , Jadwiga Marszałek, Dyrektor Przedszkola Nr 24
           2018
-3 stycznia, Prof. dr hab. Tadeusz Iwiński
-                  Prof. Halina Romanowska-Łakomy
                    Tadeusz Pampuch, Prezes W-M Okęgu Ligi Ochrony Przyrody
                    Jadwiga Marszałek, Dyrektor PM Nr 24
                    Monika Lewicka ,Dyrektor Przedszkola "Promyczek"
                     Urszula Ptak, Dyrektor PM Nr 39
-7 marca Monika Lewicka, Dyrektor Przedszkola "Promyczek"
-14 marca WOŚP
-21 marca , Tadeusz Pampuch, Prezes Zarządu W-M Okręgu Ligi Ochrony Przyrody
-7 kwietnia,Ewa Romankiewicz, Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie
-9 kwietnia, Hanna Błońska, Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego
-12 maja ,Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
-15 maja, Jadwiga Marszałek, Dyrektor PM Nr 24
-17 lipca, Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka
-13 sierpnia,Urszula Ptak, Dyrektor Przedszkola Nr 39
-16 sierpnia ,Hanna Błońska, Dyrektor Okręgowego Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Olsztynie
-21 listopada ,Hanna Błońska, Dyrektor Okręgowego Oddziału NBP w Olsztynie
-21 listopada ,Sławomir Sadowski, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski
               2019
14 lutego Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna i Robert Szewczyk, Przewodniczący Rady Miasta
15 lutego Dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 24
                Dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 39
26 lutego, Dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1
8 maja ,Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski
18 maja, Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
30 maja, Społeczności Przedszkoli Nr 12,20,24,36,37,38,39
20 września, Przedszkole Nr 1
                     Przedszkole nr 24Dobra zabawa w dobrym towarzystwie


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja